Strona główna

  INFORMACJA

           Dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 3, 4, 5 informują, że w dniu 13.03.2018r.  po wnikliwej analizie liczebności uczniów oraz klas w poszczególnych szkołach, w porozumieniu z Organem Prowadzącym zgodnie z prawem oświatowym ustalili, że w roku szkolnym 2018/2019 w skład:
 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 wejdą: oddział przedszkolny, klasy 1a, 1b , 2a, klasa 4a oraz 5 klas trzecich gimnazjalnych; 
 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 :   oddział przedszkolny i klasy I-VIII;
 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5: oddział przedszkolny, klasy I-VIII i 2 klasy trzecie gimnazjalne.

    Dyrektorzy

 Teresa Okołotowicz

 Alicja Porada

 Grażyna Ziółkowska

 

                                       

 Rodzice dzieci

sześcio- i siedmioletnich

 Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5

 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie przy ul. Brzegowej 67

 ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019 dzieci urodzonych w roku:

  2011r. – do klas I

  2012r. – do oddziału przedszkolnego

  • Zapisów należy dokonywać w sekretariacie szkoły osobiście w godzinach 800 – 1430 od  06.02.2018r. do  31.03.2018r.

 Arkusz zapisu dziecka do szkoły do pobrania na stronie internetowej szkoły www.sp5strzelin.szkolnastrona.pl lub w sekretariacie.

 

 

 

Witamy na stronie naszej szkoły...

 

 

 

 

 

 

MISJA SZKOŁY

 

Kształtowanie patrioty i aktywnego

obywatela współczesnej Europy.

 

 

WIZJA SZKOŁY

Szkoła kształtuje ucznia umiejącego dokonywać właściwych wyborów

pozwalających na efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie.